ZAPYTANIE OFERTOWE – Dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie „Działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia Światowid”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z dużą ilością pytań oraz przypadającym (od 1 do 6 maja)
długim weekendzie termin składania ofert zostaje
wydłużony do 9 maja 2018 r.

Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
Działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia Światowid za okresy sprawozdawcze od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.


I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
NIP: 7842281374, KRS: 0000216140

Dostosuj wygląd