Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 5/RDG/2018 – Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowaniu stabilnych miejsc pracy

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie:  Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowaniu stabilnych miejsc pracy, w kolejności ich składania w naborze nr 5/RDG/2018 trwającym w terminie od 16.03.2018 godz. 8:00 do 30.03.2018 godz. 10:00

Dostosuj wygląd