Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 4/WDG/2018 – Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług, w kolejności ich składania w naborze nr 4/WDG/2018 trwającym w terminie od 16.03.2018 godz. 8:00 do 30.03.2018 godz. 10:00

Dostosuj wygląd