Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 3/PD/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 3/PD/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Załączniki

PlikRozmiar plikuPobrania
pdf Lista wniosków zgodnych z PROW w ramach naboru 3/PD/20181 MB153
Dostosuj wygląd