Szkolenie Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne

W dniu 10 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Światowid odbyło się szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

 

Spotkanie dotyczyło wybranych zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem fakultatywnych klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert przez jednostki samorządu terytorialnego, pod tytułem "Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne". Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele wszystkich pięciu gmin partnerskich tj: Czerniejewa, Niechanowa, Orchowa, Trzemeszna oraz Witkowa.

Dostosuj wygląd