Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych składanych w naborach w 2016 i 2017 roku. Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Spotkanie informacyjne – szkolenie odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 w biurze Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowicach 12.

Plan spotkania informacyjnego:

9.30 – 10.00      Przywitanie uczestników, zapoznanie z celem spotkania i źródłem finansowania

10.00  – 11.30   Poznajmy się – kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – warsztat

11.30 – 11.45    Przerwa

11.45 – 13.15    Kim może być beneficjent pomocy? – prezentacja

13.15 – 14.00   Jakie musi spełniać warunki?- prezentacja

14.00 – 14.45   Spójność wniosku – koncepcja a dokumentacja – warsztat połączony z prezentacją

14.45 – 15.30  Jak się rozliczyć – wymagania i zasady – Ku pamięci – prezentacja

Spotkanie informacyjne jest bezpłatne i ma charakter otwarty.

Spotkanie informacyjne jest realizowane zgodnie z harmonogramem Planu komunikacji na 2016 rok Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Światowid w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dostosuj wygląd