Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

 

W dniu 01 lipca br. w biurze stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych składanych w naborach w 2016 i 2017 roku. Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych należących do LGD oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Dostosuj wygląd