Seminarium w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 09 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło seminarium "Doświadczenie europejskie we wdrażaniu podejścia LEADER i RLKS", a później walne zgromadzenie Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Nasze stowarzyszenie reprezentowała Katarzyna Jórga.

Dostosuj wygląd