Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy RÓWNAĆ SZANSE 2018

Rusza naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym – organizacje pozarządowe, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł.
Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r., a same projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku.

16 sierpnia 2018 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Na stronie internetowej rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów.

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki
– miejskie i gminne domy kultury
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów)
– Ochotnicze Straże Pożarne
– nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Lista najczęściej zadawanych pytań

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

16.08.2018 r.– ogłoszenie konkursu

15.09 i 22.09.2018 r.- szkolenia „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”
(formularz zapisów na szkolenie tu: http://bit.ly/RKG_formularz )

25.10.2018 r.
– zakończenie naboru wniosków o godzinie 12-tej w południe

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.


>> GENERATOR WNIOSKÓW <<


Zanim złożysz wniosek upewnij się czy:
1. projekt dotyczy młodzieży w wieku 13 – 19 lat
2. projekt dotyczy młodzieży z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
3. siedziba wnioskodawcy mieści się w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
4. wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie (patrz punkt 5 Zasad programu)
5. Twoje działania zaplanowane są na min. 6 pełnych miesięcy
6. czas realizacji projektu mieści się w terminie między 01.02.2019 a 31.08.2019
7. wnioskowana kwota dotacji wynosi max. 8.500 zł
8. wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, aparatów fotograficznych, mebli, instrumentów muzycznych, oprogramowania itp.) oraz remonty nie przekraczają 25% kwoty dotacji
9. budżet nie zawiera kosztów niekwalifikowanych (patrz punkt 7 Zasad programu)
10. Koszty obsługi projektu (telefon, poczta, obsługa konta bankowego, dojazdy) nie przekroczą 10% wnioskowanej kwoty

RADA
pracuj na wniosku w wersji edytowalnej (np. word), a po napisaniu i sprawdzeniu danych skopiuj je do generatora wniosków!


Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”:

– Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach działa w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim

– Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola działa w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz łódzkim,

– Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z Ełku działa ma terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego,

– Fundacja Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa działa na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Każdy z Partnerów przeprowadza w swoim regionie promocję konkursu, prowadzi infolinię udzielającą informacji dotyczących konkursu oraz powołuje regionalną komisję ekspertów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.


O Programie:

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży istnieje już 16 lat – od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat na dobry start w dorosłe życie poprzez realizację projektów rozwijających umiejętności społeczne u młodzieży. Program kierowany jest do organizacji, które działają w małych miejscowościach – do 20 000 mieszkańców. Dzięki Programowi udało się zrealizowano już blisko 2 500 projektów o tematyce medialnej, ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych. Informacje o Programie i o zrealizowanych projektach znajdziecie Państwo na stronie www.rownacszanse.pl


O PAFW:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powstała w 1999 r. a w roku 2000 otworzyła przedstawicielstwo i rozpoczęła swą pracę w Polsce. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w naszym kraju, w tym na rzecz wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego. Wspiera również procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W działaniach na terenie Polski, Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, służących przede wszystkim wyrównywaniu szans oraz wyzwalaniu tzw. energii obywatelskiej w miejscach wymagających szczególnego wsparcia. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Więcej informacji o PAFW znajdziecie Państwo na stronie www.pafw.pl.


O PFDiM:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1991 r. Jej celem jest wszechstronny rozwój młodych oraz pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko. Fundacji chodzi szczególnie o podniesienie szans na samodzielny rozwój młodych ludzi z terenów i środowisk, gdzie sytuacja jest trudna – wsi, małych miast i miejskich blokowisk. Fundacja zajmuje się przede wszystkim organizowaniem programów dotacyjnych i szkoleń. Nie prowadzi działalności gospodarczej, środki finansowe otrzymuje z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. Więcej informacji o PFDiM znajdziecie Państwo na stronie www.pcyf.org.pl.


Informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego Programu RÓWNAĆ SZANSE otrzymasz u Regionalnych Partnerów. W województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim:


Dostosuj wygląd