Rusza konkurs Rural Inspiration Awards

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Cele konkursu:

  • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
  • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:

– zbierania przykładów projektów,

– wnoszenia wkładu w działalność ENRD,

– ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.

  • Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:

  1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
  1. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
  2. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
  3. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
  1. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Warunki udziału:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.

Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.

Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, w załączeniu, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:

5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW

15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.

15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.

11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.

15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.

11 kwietnia 2019 r. – ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.

Zebrane projekty, wspierane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostaną również wpisane do bazy projektów dostępnej na portalu KSOW. Gromadzenie przykładów projektów realizujących priorytety PROW oraz upowszechnianie dobrych praktyk wśród zainteresowanych podmiotów, także poprzez zamieszczanie ich w bazie projektów na portalu KSOW jest jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Załączniki

PlikRozmiar plikuPobrania
doc rural-inspiration-awards_formularz198 KB135
doc Priorytety PROW i obszary tematyczne14 KB118
Dostosuj wygląd