Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 6/INF/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 30.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

Dostosuj wygląd