Pożyczki na rozpoczęcie działalności i utworzenie stanowiska pracy

Polska Fundacja Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" uruchomiła pożyczki na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych, studentów i absolwentów oraz na utworzenie stanowiska pracy z niskim optocentowaniem, bez prowizji i opłat.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności to 84,4 tys. złotych, a na utworzenie miejsca pracy – 25,3 tys.złotych.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie projektu pod adresem www.pfp.com.pl
(w ramach programu oferowane jest również bezpłatne doradztwo i szkolenia)

Program jest finansowany z Budżetu Państwa.

Ewelina Wilkosz
kontakt: 664 381 113 lub 61 673 45 34
e-mail: e.wilkosz@pfp.com.pl
 

Dostosuj wygląd