Podpisanie umowy na projekty wspólpracy na lata 2014-2020

 

W dniu 09 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie nastąpiło podpisanie przez partnerów umów na realizację projektów współpracy "Korzenie i skrzydła" oraz "Osiodłana kraina",które będą realizowane w nowej perspekywnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach RLKS. Jeden z projektów będzie realizowany z naszym czeskim sąsiadem. Do współpracy w ramach projektów zostały zaproszone LGD z Wielkopolski, Dolnego Śląski i Lubelszczyzny.

Dostosuj wygląd