Otrzymaliśmy dofinansowanie funduszu stypendialnego

Z radością informujemy, że nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach Programu „Agrafka Agory”, w wysokości 6 840,00 zł. Program "Agrafka Agory" jest partnerskim programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. Przypominamy, że jedno stypendium w roku akademickim 2016/2017 wynosi 380,00 zł miesięcznie (3 420,00 zł rocznie) wypłacanych przez okres 9 miesięcy (od października 2016 r. do czerwca 2017 r.). Dotacja ta wesprze powołany w tym roku przez Stowarzyszenie Światowid Fundusz Stypendialny "Młody Wielki".

W XI edycji Programu zgłoszono 20 wniosków organizacji stypendialnych z całej Polski. Spośród 20 wniosków, które spełniły kryteria formalne Programu, Komisja Konkursowa Programu „Agrafka Agory” dokonała wyboru10 organizacji, których wnioski w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i przyznała im granty na łączną kwotę 68 400,00 zł.
 

 

Dostosuj wygląd