Organy decyzyjne

Stowarzyszenie Światowid posiada organy decyzyjne, które wykonują czynności objęte szczegółowymi regulaminami pracy (zakładka Statut i Regulaminy). Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane 28 stycznia 2016 roku natomiast Rada Projektowa 10 września 2015 roku oraz 28 grudnia 2015 roku w wyborach uzupełniających.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a Rady Projektowej 7 lat. Organy decyzyjne spełniają warunek reprezentacji wszystkich trzech sektorów tj. publicznego, gospodarczego, społecznego w tym mieszkańców w liczbie nie przekraczającej 49% .

Zarząd Stowarzyszenia Światowid:

Katarzyna Jórga – Prezes tel. 510 209 483
mail: zarzad2@stowarzyszenieswiatoiwd.pl

Zygmunt Kalinowski – Członek Zarządu tel. 601 568 878
mail: zygkali@poczta.onet.pl

Maria Imbierowicz – Członek Zarządu
mail: biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl

Komisja rewizyjna:

Adam Graczyk – Członek Komisji

Bogusław Mołodecki – Członek Komisji

Jarosław Wypyszyński – Członek Komisji

Komisja projektowa:

Sektor publiczny:

Magdalena Kasprowicz

Eugeniusz Zamiar

Łukasz Scheffs

Sektor gospodarczy:

Joanna Kulikowska

Ferdynand Szafrański

Maria Stachowiak

Hanna Szeszycka

Sektor społeczny:

Marek Kurek

Maciej Adamski

Krzysztof Kulikowski

Irena Radke

Stanisław Byczkowski

Maria Urbańska

Dostosuj wygląd