Nabór 1/I/2016

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 1/I/2016

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych”, w kolejności ich składania w naborze nr 1/2016 trwającym w terminie od 09.11.2016 godz. 8:00 do 24.11.2016 godz. 15:00

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków zgodnych z PROW – nabór 1/I/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Stategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączenie m projektów grantowych w zakresie: „Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych” po przeprowadzonej ocenie zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zaań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie Rady Projektowej 29.11.2016 r. – nabór 1/I/2016

W dniu 29.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Projektowej dotyczące naboru 1/2016 (numer techniczny 1/I/2016) dotyczący „Inwestycji w rozwój przestrzni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych”

Lista wybranych wniosków – nabór 1/I/2016

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokal nego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: „Inwestcje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjn ych i turystycznych”.

Uchawły podjęte przez Radę Projektową na posiedzeniu w dniu 27.12.2016 r. – nabór 1/I/2016

Dostosuj wygląd