Uchwała podjęta przez Radę Projektową na posiedzeniu w dniu 10.03.2017 r. – nabór 1/2016

Uchwała podjęta przez Radę Projektową na posiedzeniu w dniu 10.03.2017 r. – nabór 1/2016 (załączniki) Protokół z posiedzenia Rady Projektowej 10.03.2017 r. – nabór 1/2016 (załączniki) Lista wybranych wniosków 10.03.2017 r. – nabór 1/2016 (załączniki) Lista obecności posiedzenia Rady Projektowej w…

Nabór 1/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 1/2016 Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

W dniach 07-08 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Światowid odbywało się spotkanie szkoleniowo – informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania na rozwinięcie swojej działalności gospodraczej dla przedsiębiorców z gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo. Podczas szkolenia Katarzyna Jórga przedstawiła zasady i warunki otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowania stabilnych miejsc pracy składanych w naborach w 2016, 2017 i 2018 roku.

Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym LSR wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących tę operację oraz wspieranie współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych w tym turystycznych

Spotkanie informacyjne – szkolenie odbędzie się w dniach 07 i 08 lipca 2016 r. (czwartek i piatek) w biurze Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowicach 12.

Dostosuj wygląd