Nabór 1/I/2016

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 1/I/2016 Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów…

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

 

W dniu 01 lipca br. w biurze stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych składanych w naborach w 2016 i 2017 roku. Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych należących do LGD oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych składanych w naborach w 2016 i 2017 roku. Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Spotkanie informacyjne – szkolenie odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 w biurze Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowicach 12.

Dostosuj wygląd