Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 6/INF/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 30.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 5/G/2018

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 4/G/2018

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 3/G/2018

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 2/G/2018

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 1/G/2018

Lista wybranych wniosków (z pozytywną oceną formalną, pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów mieszczących się w limicie ogłoszonym w naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego…

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 3/PD/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 26.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 6/INF/2018

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów wraz z określeniem wykorzystania limitu w ogłoszonym naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 3/PD/2018

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów wraz z określeniem wykorzystania limitu w ogłoszonym naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,…

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 3/PD/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 3/PD/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Dostosuj wygląd