Wniosek na projekt Korzenie i Skrzydła złożony!

W siedzibie UM Województwa Lubuskiego 28 lutego 2018 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pt. KORZENIE…

Podpisanie umowy na projekty wspólpracy na lata 2014-2020

  W dniu 09 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie nastąpiło podpisanie przez partnerów umów na realizację projektów współpracy "Korzenie i skrzydła" oraz "Osiodłana kraina",które będą realizowane w nowej perspekywnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w…

Dostosuj wygląd