Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

ZAPROSZENIE Na postawie § 22 statutu Zarząd Stowarzyszenia Światowid zwołuje na dzień 11 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid w siedzibie stowarzyszenia pod adresem: 62-230 Witkowo; Małachowo – Szemborowice 12 Z następującym porządkiem…

We wtorek 20 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid. W trakcie zebrania członkowie w wyborach uzupełniających do Zarządu wybrali Pana Zygmunta Kalinowskiego, a do Komisji Rewizyjnej Panów: Bogusława Mołodeckiego i Jarosława Wypyszyńskiego. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przegłosowali…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

ZAPROSZENIE

Na podstawie §22 statutu Zarządu Stowarzyszenia Światowid zwołuje na dzień
03 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
w siedzibie stowarzyszenia pod adresem:
62-230 Witkowo, Małachowo Szemborowice 12

Z następującym porządkiem obrad:

Nazdwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, że na podstawie §22 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia Światowid z w o ł u j e
na dzień 17 maja 2016 roku o godz. 17.00 (wtorek)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
w siedzibie stowarzyszenia
pod adresem: 62-230 Witkowo
Małachowo Szemborowice 12

z następującym porządkiem obrad:

Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach zawiadamia, że
na podstawie §22 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godz. 16.00

w Małachowie Szemborowicach 12

Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia światowid

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 16.00

w Małachowie Szemborowice 12 (na terenie budowy nowej siedziby)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

Dostosuj wygląd