Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

ZAPROSZENIE Na postawie § 22 statutu Zarząd Stowarzyszenia Światowid zwołuje na dzień 11 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid w siedzibie stowarzyszenia pod adresem: 62-230 Witkowo; Małachowo – Szemborowice 12 Z następującym porządkiem…

Zapytanie ofertowe – dotyczy przeprowadzenia audytu w zakresie działalności finansowej Stowarzyszenia Światowid

ZAPYTANIE OFERTOWE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PONOWNIE WYDŁUŻONY DO PIĄTKU 8 CZERWCA 2018 r. DO GODZ. 14:00 TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO ŚRODY 6 CZERWCA 2018 r. DO GODZ. 14:00 Dotyczy: przeprowadzenia audytu w zakresie działalności finansowej Stowarzyszenia Światowid…

We wtorek 20 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid. W trakcie zebrania członkowie w wyborach uzupełniających do Zarządu wybrali Pana Zygmunta Kalinowskiego, a do Komisji Rewizyjnej Panów: Bogusława Mołodeckiego i Jarosława Wypyszyńskiego. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przegłosowali…

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Światowid oraz gmin członkowskich

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Światowid oraz przedstawicieli 5 gmin członkowskich: Czerniejewa, Niechanowa, Orchowa, Trzemeszna i Witkowa. Poruszane były bierzące tematy funkcjonowania Stowarzyszenia, naborów z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzech działających Spółdzielni Socjalnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

ZAPROSZENIE

Na podstawie §22 statutu Zarządu Stowarzyszenia Światowid zwołuje na dzień
03 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
w siedzibie stowarzyszenia pod adresem:
62-230 Witkowo, Małachowo Szemborowice 12

Z następującym porządkiem obrad:

Dostosuj wygląd