Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej „Razem Być” – 07.08.2018

Małachowo Szemborowice 24.07.2018 roku ZAPROSZENIE Na podstawie §29 statutu zwołuje się na dzień 07 sierpnia 2018 roku o godz. 15:00 Kontynuację z 20 marca 2018 oraz 09 lipca 2018 roku Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej Razem Być w siedzibie…

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej „Domowe Przysmaki” – 07.08.2018

Małachowo Szemborowice 24.07.2018 roku ZAPROSZENIE Na podstawie §29 statutu zwołuje się na dzień 07 sierpnia 2018 roku o godz. 13:00 Kontynuację z 20 marca 2018 oraz 09 lipca 2018 roku Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej Domowe Przysmaki w siedzibie…

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik od zaraz” – 07.08.2018

Małachowo Szemborowice 24.07.2018 roku ZAPROSZENIE Na podstawie §29 statutu zwołuje się na dzień 07 sierpnia 2018 roku o godz. 11:00 Kontynuację z 20 marca 2018 oraz 09 lipca 2018 roku Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik od zaraz” w…

ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie audytu w zakresie działalności finansowej Stowarzyszenia Światowid

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: przeprowadzenie audytu w zakresie działalności finansowej Stowarzyszenia Światowid za okresy sprawozdawcze od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. I. Zamawiający: Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo NIP: 7842281374 KRS: 0000216140 II. Opis usługi:…

Ruszyła realizacja projektu ZIELONE ŚWIATŁO

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada aktywizację społeczno – zawodową 40 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów słupeckiego i gnieźnieńskiego. Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada realizację pełnej ścieżki społeczno – zawodowej przyczyniającej się do wzrostu kompetencji lub kwalifikacji i zwiększenie poziomu zatrudnienia…

Dostosuj wygląd