Procedury i kryteria wyboru na wdrażanie operacji o których mowa w art.35 ust 1 lit.b rozporządzenia 1303/2013 na realizację tzw. projektów grantowych

PROCEDURY I KRYTERIA WYBORU ZMIANY LUTY 2018:       PROCEDURY I KRYTERIA WYBORU ZMIANY 20 WRZEŚNIA 2016:   PROCEDURY I KRYTERIA WYBORU 30 GRUDNIA 2015:  

Dostosuj wygląd