Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych składanych w naborach w 2016 i 2017 roku. Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Spotkanie informacyjne – szkolenie odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 w biurze Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowicach 12.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji LSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – szkolenie na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na operacje pn. Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowania stabilnych miejsc pracy składanych w naborach w 2016, 2017 i 2018 roku.

Zakres tematyczny spotkania informacyjnego – szkolenia to operacje skierowane na rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym LSR wraz z podnoszeniem kompetencji osób realizujących tę operację oraz wspieranie współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw, rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych w tym turystycznych

Spotkanie informacyjne – szkolenie odbędzie się w dniach 07 i 08 lipca 2016 r. (czwartek i piatek) w biurze Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowicach 12.

Z wizytą studyjno-szkoleniową na Pomorzu i Mazurach

 

Od 21 do 23 kwietnia br. zorganizowaliśmy dla organów decyzyjnych stowarzyszenia tj. Rady Projektowej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i pracowników biura szkolenie przygotowujące organy decyzyjne i biuro do procedury oceny wniosków i ustalenia kwoty wsparcia. W trzydniową podróż wybraliśmy się  wraz z naszymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Wyjazd miał charakter studyjno – szkoleniowym. Jego celem było: integracja organów decyzyjnych i biura, budowanie wzajemnej współpracy i komunikacji, wzrost wiedzy uczestników i zapoznanie się z przebiegiem procedury realizacji dla operacji realizowanych indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjatów innych iż LGD.

Dostosuj wygląd