Nowe formularze dokumentów oraz formularze umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Uprzejmie informujemy, iż przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, zawierał oczywistą omyłkę pisarską w § 5 ust. 1 pkt 4  w/w umowy.

WYTYCZNE – monitoring i ewaluacja

Dokumenty do pobrania w załącznikach wg kolejności wpisów: Wytyczne – monitoring i ewaluacja wraz z załącznikami. Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego…

Dostosuj wygląd