Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 3/PD/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 26.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 6/INF/2018

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów wraz z określeniem wykorzystania limitu w ogłoszonym naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,…

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 3/PD/2018

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów wraz z określeniem wykorzystania limitu w ogłoszonym naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,…

ZAPYTANIE OFERTOWE – Dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie „Działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia Światowid”

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z dużą ilością pytań oraz przypadającym (od 1 do 6 maja) długim weekendzie termin składania ofert zostaje wydłużony do 9 maja 2018 r. Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie: Działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia Światowid za…

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 3/PD/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 3/PD/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 5/RDG/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 5/RDG/2018 – Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowaniu stabilnych miejsc pracy – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 2/1/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 4/WDG/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 4/WDG/2018 – Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do…

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 6/INF/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 6/INF/2018 – Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 4/WDG/2018 – Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Rozwój współpracy sektorowej i…

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 5/RDG/2018 – Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowaniu stabilnych miejsc pracy

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie:  Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w…

Dostosuj wygląd