Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 6/INF/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 30.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Kolejna edycja TRUSKAWISKA tuż tuż…

Stało się już tradycją, że Stowarzyszenie Światowid wraz z Automobilklubem Wielkopolskim w połowie czerwca organizuje wydarzenie kulinarno – turystyczne TRUSKAWISKO. Impreza ta jest połączeniem Rajdu Samochodów Zabytkowych z konkursem kulinarnym na potrawę z truskawką oraz warsztatami kulinarnymi. W tym roku…

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 3/PD/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 26.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych…

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 3/PD/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 3/PD/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 5/RDG/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 5/RDG/2018 – Wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw w innowacyjnym rozwoju i budowaniu stabilnych miejsc pracy – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 2/1/2016

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 4/WDG/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 4/WDG/2018 – Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do…

Tabelaryczny wykaz wniosków – nabór 6/INF/2018 – ocena zgodności z PROW

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 6/INF/2018 – Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych – ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych 6/4/2016

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 4/WDG/2018 – Rozwój współpracy sektorowej i międzysektorowej dla rozwoju turystyki, krótkich łańcuchów żywności i wzajemnych usług

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Rozwój współpracy sektorowej i…

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 6/INF/2018 – Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie:  Inwestycje w rozwój przestrzeni…

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zatytułowanym: Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa forum ekspertów

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW).

Dostosuj wygląd